Meniu
Cos

TRANSPORTUL GRATUIT PENTRU PACHETELE PROMOȚIONALE NU SE CUMULEAZĂ CU ALTE PRODUSE

Termeni si conditii

Termenii şi condiţiile prezentate mai jos sunt în conformitate cu OUG34/2014

1 - General

1. Termenii şi condiţiile următoare sunt valabile pentru orice relaţie profesională cu firma DEALS SHOP ONLINE SRL , inregistrata la Registrul Comertului RO39844498 J23/4306/2018 . Alţi Termeni şi alte condiţii ale clientului diferite de următoarele nu au valabilitate, numai dacă au fost stabilite în scris.

2. Toate ofertele, indiferent de mijlocul de comunicare (prin telefon, fax, internet, e-mail,etc.) sunt obligatorii pentru firma DEALS SHOP ONLINE SRL   doar când au fost confirmate în scris sau livrarea a fost efectuată şi factură a fost emisă.

3. În cazul erorilor de preţuri sau al detaliilor incomplete a produselor, DEALS SHOP ONLINE SRL   îşi rezervă dreptul de corectură. Într-o asemenea situaţie DEALS SHOP ONLINE SRL   o să informeze imediat clientul despre corectură efectuată. Clientul poate confirmă comanda sau poate să se retragă din contract.

• 2 - Livrare

1. Livrarea este asigurată de către firma de curierat rapid Sameday , costul transportului fiind de 19 lei în orice localitate din România. DEALS SHOP ONLINE SRL   se străduie să livreze marfa comandată în termen de 72 de ore (excluzând comenzile efectuate în weekend). . Marfa este trimisă la adresa de livrare comunicată de către client.

2. Toate preţurile de pe siteului nostru includ T.V.A. şi nu includ costuri de transport.

3. Marfa va fi verificată de către client imediat când o primeşte. El va verifica în primul rând ca ambalajul să fie în stare intactă. În cazul eventualelor deformări ale ambalajului, clientul este rugat să transmită o sesizare scrisă firmei de transport, pentru a se întocmi un proces verbal şi să notifice comerciantul în vederea schimbării produsului.

4. Specificaţiile în legătură cu timpul de livrare sunt fără obligaţii. Cu excepţia că au fost confirmate dinainte în scris.

5. Orice fel de compensaţii pentru reziliere sau întârziere a livrării către firma DEALS SHOP ONLINE SRL   sunt excluse.

6. Livrarea produselor de pe site care nu se află pe stoc poate dura între 8 - 20 zile.

7. Nu există comandă minimă.

8.Ofertele de pe site sunt valabile în limita stocului disponibil.

• 3 - Drept de reziliere a contractului

1.Consumatorul este responsabil doar în ceea ce priveşte diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora. Această diminuare a valorii nu trebuie să fie descurajantă, consumatorul poate să-şi exercite dreptul de retragere. Totodată, consumatorul nu este responsabil pentru diminuarea valorii produselor în cazul în care comerciantul a omis să-l informeze despre dreptul de retragere.

2. Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunţă la cumpărare, fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile de la primirea produsului (conform OUG34/2014), rămânând în sarcina consumatorului să achite doar transportul la returnare (art 59²(2)).

3.În cazul în care produsul a fost returnat nu a fost conform,DEALS SHOP ONLINE SRL   va restitui consumatorului contravaloarea produsului şi a transportului dus-întors. 4.În cazul în care produsul a fost returnat fără a se invocă un motiv (conform dreptului legal de returnare în 14 zile), DEALS SHOP ONLINE SRL   va restitui consumatorului  doar contravaluarea produsului.

5.În cazul în care comerciantul a omis să transmită consumatorului informaţiile privind returnarea comenzii, termenul pentru denunţarea unilaterală a contractului este de 90 de zile şi începe să curgă pentru produse, de la dată primirii lor de către consumator; Dacă în perioada celor 90 de zile informaţiile prevăzute la art. 4 sunt furnizate consumatorului, termenul de 30 zile pentru denunţarea unilaterală a contractului începe să curgă din acel moment.

6.În cazul exercitării dreptului de denunţare unilaterală a contractului de către consumator, comerciantul are obligaţia să ramburseze sumele plătite de consumator fără a-i solicită acestuia cheltuielile aferente rambursării sumelor. Rambursarea sumelor se va face în cel mult 14 de zile de la dată denunţării contractului de către consumator.

7. În cazul rezilieri contractului de către client DEALS SHOP ONLINE SRL   returnează valoarea mărfii deja achitată.

8. Pentru returnarea produsului,DEALS SHOP ONLINE SRL   recomandă transportul prin  Curier , costul transportului de retur fiind achitat de client daca nu este multumit de produs sau de comerciant daca produsul este defect sau trimis gresit .

9. Va rugăm să nu returnaţi produsele în sistem RAMBURS.

• 4 - Garanţie şi compensaţii

1. Excluderea garanţiei o reprezintă următoarele cazuri:

-marfă prezintă urme de utilizare inadecvată;

-nu au fost respectate condiţiile de utilizare menţionate în manualul de utilizare;

-produsul a fost utilizat la alţi parametri sau în alte condiţii decât cele indicate de producător;

-produsul a fost utilizat în legătură cu accesorii sau aparatură nepotrivită

2. Clientul are dreptul la garanţie în cazul deteriorării produsului datorită transportului, doar în caz că a procedat cum este scris în punct 2 art. 3.

3. Termenul de garanţie pentru produse noi este de 24 luni fără drept de prelungire.

4. Defecţiunea care apare se dovedeşte a fi din cauza unei defecţiuni de material sau producţie. Doar clientul are drept la garanţie şi el nu poate fi transmis.

5. În caz de garanţie va rugăm să ne contactaţi. Noi o să va comunicăm detalii despre returnarea produsului. Produsul trebuie returnat cu copia documentelor primite.

6. Alte drepturi decât cele menţionate se exclud.

• 5 - Termeni şi condiţii de plata

1. Avans: Ne rezervăm dreptul de a percepe un avans cuprins între 30%-100%,despre care veţi fii anunţat în prealabil,pentru comenzi care depăşesc suma de 1000RON. Acest avans poate fi trimis în contul nostru la Banca INGB Bucureşti . RO07INGB0000999908322706  cont in RON În cazul în care marfa este manufacturată special pentru client această va fi achitată integral (100%). Dacă clientul a achitat 30%(inclusiv TVA), din valoarea unui produs, sau a mai multor produse şi nu mai este de acord că în momentul primirii respectivului produs /(sau) produse să achite restul sumei până la 100%(inclusiv TVA), procentul de 30% este considerat avans, astfel încât clientul pierde dreptul de recuperare a acestui avans.

2. Plata ramburs În caz că doriţi livrarea cu plata ramburs, plătiţi costul acestui serviciu direct către fima de transport în momentul ridicării mărfii.

NOTĂ! Dacă aţi achitat avansul de 30% pentru un produs sau produse a căror valoare depăşesc suma totală de 1000RON (inclusiv TVA), restul sumei poate fi achitat şi cu plata ramburs.

3. Factură Pentru toate sumele încasate de la clienţi, DEALS SHOP ONLINE SRL  , emite factură fiscală conform legislaţiei în viguare.

• 6 - Rezervarea dreptului de proprietate

1. Până la achitarea totală a sumei facturată, marfa livrată rămâne în proprietatea firmei DEALS SHOP ONLINE SRL   

2. Clientul nu are dreptul de înstreinare a mărfii până la achitarea totală a sumei facturate de către DEALS SHOP ONLINE SRL   

• 7 - Drept

1. În situaţia apariţiilor unor litigii, instanţa competenţă este cea unde are sediu DEALS SHOP ONLINE SRL 

  

• 8 - Confidentialitatea  datelor 

DEALS SHOP ONLINE SRL   garantează că o să trateze cu confidenţialitate toate datele dvs. personale, comunicate în legătură cu comandă.

• 9 - Forţă majoră

1. Orice împrejurare independenţa de voinţă păţilor contractuale, intervenită după dată încheierii contractului şi care împiedică executarea acestuia este considerat că forţă majoră şi exonoreaza de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate că forţă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări că: război, revoluţie, calamităţi. Partea care invocă forţă majoră, trebuie să anunţe celeilalte părţi în termen de 14 zile de la dată apariţie respectivului caz de forţă majoră. După încetarea cazului de forţă majoră, partea care l-a invocat, îşi va relua obligaţiile contractuale în termem de cel mult 3 zile lucrătoare şi va anunţă cealalată parte. Dacă nu procedează la anunţarea, în termenele prevăzute mai sus, a începerii şi încetării cazului de forţă majoră, partea care îl invocă , va suportă toate daunele provocate celeilalte părţi, prin neanuntarea în termen.

• 10 - Cesionarea contractului

1. Nici una din părţile prezentului contract nu va cesiona drepturile şi obligaţiile sale rezultate din acest contract, unei terţe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părţi. Acordul scris trebuie comunicat cedatului, în maximum 3 zile de la dată la care cedentul a cerut cedatului consimţământul. În cazul în care nu răspunde în termenul mai sus menţionat, se consideră că cedatul nu consimte cesiunea contractului.

• 11 - Teritoriu

1. Prezentul contract este nelimitat în spaţiu.

• 12 - Clauze finale

1. În caz că unele din aceste condiţii şi termeni nu se aplică - indiferent de motiv - restul rămân valabile şi neatinse.

2. Părţile vor încerca soluţionarea pe cale amiabilă a litigiilor de orice fel, legate de încheierea, executarea şi încetarea prezentului contract, iar în caz de nesoluţionare pe cale amiabilă, se va alege competenţă teritorială a instanţelor din Bucureşti.